Zorka Ságlová - Retrospektiva

9. června – 24. září 2017

Mimořádná konzistentnost, otevřenost různorodosti uměleckých přístupů (land-art, happening, malba …), snaha vést s divákem dialog i potřeba propojování světa výtvarného a textilního umění jsou charakteristickými znaky tvorby Zorky Ságlové (1942–2003). Galerie v rámci připravené retrospektivní výstavy představí veřejnosti výběr klíčových děl reprezentujících všechny základní námětové okruhy a cykly autorčiny tvorby od roku 1962. V současném medializovaném světě je dílo Zorky Ságlové aktuální připomínkou potřeby svobodného uchopení nejen umělecké tvorby.

Autor výstavy: Klára Zářecká

Loader