Doprovodné programy pro základní školy

1.STUPEŇ ZŠ
Doprovodné programy 
září 2017 - leden 2017  

PRVNÍ NÁVŠTĚVA GALERIE
Ještě nikdy jste nebyli v galerii? Tak to přijďte napravit! Doprovodný program přiblíží žákům galerijní
prostředí a nabídne jim možnost vyzkoušet si na okamžik povolání kurátora, restaurátora i umělce.

VÍTEJTE V BUDOVĚ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Navštivte zrekonstruovanou budovu Galerie moderního umění. S pracovními listy se projdeme touto
pozdně secesní stavbou postavenou podle návrhu Osvalda Polívky, prohlédneme si skleněné vitráže,
cennou štukovou výzdobu a také zcela nový prvek – vzduchotechniku od Aleše Lamra. V rámci
programu žáci vytvoří barevné návrhy designové vzduchotechniky nebo vlastní netradiční vitráže.

V BARVÁCH VZDUCHU
Doprovodný program je zaměřený na designovou vzduchotechniku ztvárněnou podle návrhu
českého umělce Aleše Lamra a také na její barevnost. Žáci budou mít k dispozici pracovní listy a jedinečnou
příležitost prohlédnout si barevný návrh vzduchotechniky, který nebyl zrealizovaný a poté si
vytvořit i své vlastní barevné pojetí tohoto objektu.

CESTA (ZA) UMĚNÍM
Vydejte se s námi na poznávací cestu českým moderním uměním. V rámci programu si společně projdeme
stálou expozici, seznámíme se s vystavenými díly, budeme poznávat hlavní malířské náměty
– krajinu, portrét, zátiší, figuru i abstraktní malbu a na závěr si zahrajeme galerijní hru.

VE SVĚTĚ FANTAZIE
Doprovodný program je zaměřený na tvorbu hradeckého rodáka a čestného občana města Hradce
Králové Vladimíra Preclíka. Děti se v rámci programu seznámí s uměleckými díly tohoto významného
představitele českého moderního umění a všestranného umělce. Pro žáky jsou připraveny pracovní listy,
ve kterých je čekají různé úkoly – kreslení, navrhování, vybarvování a na závěr ve výtvarném ateliéru také
tvorba barevného návrhu sochy Květ Polabí, která se nachází před hotelem Alessandria v Hradci Králové.

Délka programů: 90–120 minut.
Vstupné: žáci 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: ANETA PATKOVÁ, e-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

2.STUPEŇ ZŠ
Doprovodné programy 
září 2017 - leden 2017  

PRVNÍ NÁVŠTĚVA GALERIE
Ještě nikdy jste nebyli v galerii? Tak to přijďte napravit! Doprovodný program přiblíží žákům galerijní prostředí.
Žáci budou seznámeni s jednotlivými profesemi (kurátor, restaurátor), pojmy (expozice, výstava, depozitář,…)
i chováním v galerii. V rámci programu si také vyzkouší práci kurátora a grafika a vytvoří katalog ke své výstavě.

VÍTEJTE V BUDOVĚ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Přijďte se podívat do zrekonstruované budovy Galerie moderního umění. Projdeme se touto pozdně secesní
stavbou postavenou podle návrhu Osvalda Polívky, prohlédneme si skleněné vitráže, cennou štukovou výzdobu
a také zcela nový prvek – vzduchotechniku od Aleše Lamra. V rámci programu žáci vytvoří barevné návrhy
designové vzduchotechniky nebo vlastní netradiční vitráže.

VE SVĚTĚ FANTAZIE
Doprovodný program je zaměřený na tvorbu hradeckého rodáka a čestného občana města Hradce Králové
Vladimíra Preclíka. Žáci se v rámci programu seznámí s uměleckými díly tohoto významného představitele českého
moderního umění a všestranného umělce. Pro žáky jsou připraveny pracovní listy a ve výtvarném ateliéru
tvorba barevného návrhu sochy Květ Polabí, která se nachází před hotelem Alessandria v Hradci Králové.

CESTA (ZA) UMĚNÍM
Vydejte se s námi na poznávací cestu českým moderním uměním. V rámci programu si společně projdeme
stálou expozici, seznámíme se s vystavenými díly, budeme poznávat hlavní malířské náměty – krajinu, portrét,
zátiší, figuru i abstraktní malbu a na závěr si zahrajeme galerijní hru.

V RYTMU UMĚNÍ
Přijďte se zaposlouchat do rytmu umění. Inspirováni dílem Milana Grygara – malíře zvuku zkusíme i my propojit
výtvarnou tvorbu se zvukem. Program je určený pro skupinu max. 15 žáků a je vhodný i pro návštěvníky
se specifickými potřebami.

DOPROVODNÉ PROGRAMY S VÝTVARNÝMI DÍLNAMI
K termínovaným výstavám JIŘÍ KORNATOVSKÝ / STYLE DECLARATIVE (13. října 2017 – 28. ledna 2018)
a KVĚTY TOUHY A ZLA / ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (27. října 2017 – 28. ledna 2018)
jsou připravené další programy. Bližší informace na webových stránkách www.galeriehk.cz

Délka programů: 90–120 minut.
Vstupné: žáci 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: ANETA PATKOVÁ, e-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

Loader