Doprovodné programy pro střední školy a gymnázia

Doprovodné programy 
září 2017 - leden 2017 

VÍTEJTE V BUDOVĚ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Přijďte se podívat do zrekonstruované budovy Galerie moderního umění. Během komentované prohlídky se
projdeme touto pozdně secesní stavbou postavenou podle návrhu Osvalda Polívky, prohlédneme si skleněné
vitráže, cennou štukovou výzdobu a také zcela nový prvek – vzduchotechniku od Aleše Lamra.

OD REALISMU K ABSTRAKCI
Doprovodný program ke stálé expozici OBRAZY PROMĚN představuje ve čtyřech tematických celcích, jak se
vyvíjelo zobrazování tradičních témat výtvarného umění: tvář, krajina, zátiší a figura.

ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
Komentovaná prohlídka stálé expozice PROMĚNY OBRAZU s interaktivními prvky zaměřená na české výtvarné
umění 1. poloviny 20. století. Studenti budou seznámeni s díly Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka
a mnoha dalších předních českých umělců.

ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
Komentovaná prohlídka stálé expozice PROMĚNY OBRAZU s interaktivními prvky zaměřená na české výtvarné
umění 2. poloviny 20. století. Studenti budou seznámeni s díly Františka Muziky, Zdeňka Sklenáře, Zdeňka
Sýkory a mnoha dalších předních českých umělců.

GALERIE VLADIMÍRA PRECLÍKA
Program je zaměřen na tvorbu hradeckého rodáka a čestného občana města Hradec Králové Vladimíra Preclíka.
Studenti se v rámci programu seznámí s životem a dílem tohoto významného představitele českého moderního
umění a všestranného umělce, který se vedle sochařské tvorby věnoval také malbě, kresbě, grafice a literatuře.

DOPROVODNÉ PROGRAMY S VÝTVARNÝMI DÍLNAMI
K termínovaným výstavám JIŘÍ KORNATOVSKÝ / STYLE DECLARATIVE (13. října 2017 – 28. ledna 2018)
a KVĚTY TOUHY A ZLA / ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (27. října 2017 – 28. ledna 2018)
jsou připravené další programy. Bližší informace na webových stránkách www.galeriehk.cz

Délka programů: 90–120 minut.
Vstupné: studenti 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: ANETA PATKOVÁ, e-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

 

 

 

Loader