Přednáškový cyklus / Dějiny umění interaktivně

22. červen 2017 – čtvrtek v 18 hodin
O LAND ARTU NEJEN V ČESKÝCH ZEMÍCH
Představy umělců o pojetí sochy jako trojrozměrného a s hmatovou kvalitou spojeného uměleckého díla se ve 20. století rozpadají. Land art vznikl v 60. letech v USA jako jedna z cest nového uchopení prostorové tvorby. Prostřednictvím prezentace dokumentárních fotografií a mluveného slova se seznámíme s uměleckými díly, která jejich tvůrci (R. Smithson, A. Goldsworthy, Christo,
M. Heizer, Z. Ságlová, J. Ambrůz, J. Krtička, M. Šejn…) zanechali v krajině jako stopy své práce s vědomím, že čas jejich fyzické existence určí působení klimatu.
Přednáší Klára Zářecká. Vstupné 50/25 Kč.

Loader