Setkání u obrazu

Po delší prodlevě navazujeme na úspěšnou sérii SETKÁNÍ U OBRAZU. Jednotlivé večery budou od letošního roku tvořit ucelený cyklus, v němž se budou prolínat chronologicky odlišné linie, a to umění do roku 1945 a umění po 1945. Toto rozvržení je vedeno snahou po vytvoření programu, který bude sledovat vývoj českého umění 20. století od zrození moderny (Preisler, Jiránek aj.) po její znovuoživení v 80. letech generací postmoderny (Císařovský, Kovanda ad.).

19. dubna 2018 – čtvrtek v 17 hodin
BOHUMIL KUBIŠTA, KAVÁRNA

Životní a umělecké drama Bohumila Kubišty (1884–1918) si připomeneme u jednoho z nejdůležitějších obrazů jeho malířského díla. Kompozice, obrazový prostor, barva, světlo – jak se dívat na moderní obrazy a čemu věnovat pozornost?
Setkání u obrazu s ředitelem galerie Tomášem Rybičkou.
Omezená kapacita, možnost zakoupit vstupenku od úterý 3. dubna 2018 v pokladně Galerie moderního umění, vstupné 30 Kč.

 

Speciální akce

SOUTĚŽ PRO MALÉ I VELKÉ NÁVŠTĚVNÍKY A ŠKOLNÍ SKUPINY
HRADEC KRÁLOVÉ AKVARELEM
2. března – 25. května 2018
Po dobu trvání výstavy JINDŘICH VLČEK bude probíhat na facebooku GMU hlasování v soutěži o nejzajímavější vedutu či obraz Hradce Králové namalované akvarelem nebo vodovými barvami. Namaluj Hradec Králové, obraz vyfoť a pošli jeho fotografii na email: odborne@galeriehk.cz nebo přines obraz osobně do GMU . Vítězové soutěže budou vyhlášeni a odměněni 27. května 2018 u příležitosti dětského rozloučení s výstavou Jindřicha Vlčka – ŠTĚTCEM ZA SVOBODU !

Přednáška

 21. března 2018 – středa v 17 hodin
PAŠIJE A PAŠIJOVÉ MOTIVY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Vizuální podobu vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista a jeho následném zmrtvýchvstání, které patří k nejdůležitějším událostem křesťanského církevního roku, zachytili ve svých dílech v průběhu staletí mnozí nejen světoznámí výtvarní umělci (P. P. Rubens, El Greco, Mistr Třeboňského oltáře…). Společně si přiblížíme nejen základní příběh a nejznámější díla, ale i tradici křížových cest v Čechách a na Moravě.

Přednáší Klára Zářecká. Omezená kapacita, možnost zakoupit vstupenku
od úterý 6. března 2018 v pokladně Galerie moderního umění, vstupné 30 Kč.

 

Loader