Podzimní výtvarné dílny

Určeno pro děti 4 – 6 let s doprovodem, 6 – 12 let bez doprovodu.
Délka programů 120 minut. Vstupné pro dítě na den 40 Kč,
doprovod zdarma. Doporučujeme pracovní oděv.
Počet míst je omezen, registrace u Anety Patkové.
E-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971.


PODZIMNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
26. října 2017 – čtvrtek 10–12 hodin
27. října 2017 – pátek 10–12 hodin
Přivítejte s námi podzim kreativně a hravě. Ve stálé expozici čeká na děti hledání podzimních krajin a dalších ročních období, které malíři zaznamenali na svá plátna a ve výtvarném ateliéru si budou moci vyzkoušet mnoho rozmanitých výtvarných technik. Každý den je pro děti připravený jiný program s tematikou podzimu.

Sobotní tvoření

Určeno pro děti 4–6 let s doprovodem, 6–12 let bez doprovodu.
Délka programů 120 minut. Vstupné pro dítě 40 Kč, doprovod zdarma.
Doporučujeme pracovní oděv. Počet míst je omezen, registrace u Anety Patkové.
E-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971.

V RYTMU UMĚNÍ
21. října 2017 – sobota 10 hodin
Přijďte se zaposlouchat do rytmu umění. Inspirováni dílem Milana Grygara –
malíře zvuku zkusíme i my propojit výtvarnou tvorbu se zvukem.

Loader