Energie prvotní čáry – Gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění

Vernisáž: 1. března 2018 od 17.00

Základní koncept výstavy vychází z volných ohlasů a inspirací  východoasijskou kaligrafií v českém současném umění. Deset výrazných uměleckých osobností představí různé přístupy k tomuto tématu, akcentující především tělesné a pohybové vnímání energie obsažené v expresivním procesu „kaligrafické“ tvorby.
Síla kaligrafické linky zde není přítomna pouze v projevech gestické kresby nebo malby, ale také v nejrůznějších konceptuálních přístupech nebo performance. Asi nejvýraznějším tématem je v tomto ohledu zachycení propojení lidské energie s přírodními procesy, jak to dosvědčují univerzálně pojata konceptuální díla Miloše Šejna, Pavla Mrkuse, Federica Diaze, Pavly Voborník Kačírkové či královéhradeckých autorů Jindřicha Maxe Pavlíčka a Milana Langera.
Nejintimnější pocity a dynamiku lidského těla kresby a malby Margity Titlové-Ylovsky, Petra Pastrňáka, Karla Adamuse, Adély Součkové a světelné objekty Pavla Korbičky. Samostatnou kapitolu tvoří díla Jiřího Černického, jehož expresivní materiálová čára neotřelým způsobem odkazuje k historii západního i východoasijského umění a myšlení.


K výstavě promluví: PhDr. et Mgr. Petra Polláková
Kurátor výstavy: PhDr. et Mgr. Petra Polláková, Mgr. Petra Příkazská
Výstava potrvá: 2. března – 28. května 2018

 

 

Jindřich Vlček (1885–1968) malíř ruských legií / Sibiřská anabáze I. světové války a Hradec Králové

Vernisáž: 1. března 2018 od 17.00

Válečné boje I. světové války zásadně poznamenaly celou Evropu a osudy jejích obyvatel. Malíř Jindřich Vlček, rodák z Malé Skalice, absolvent Uměleckoprůmyslové školy ve Vídni a Akademie výtvarných umění v Praze (prof. H. Schwaiger), byl jako voják rakousko-uherské armády krátce po své mobilizaci v roce 1914 na ruské frontě zraněn a v roce 1915 zajat. Čas strávený v ruském zajetí a později v českých legiích na Rusi (1918–1920) umělecky nepromarnil. Neváhal v nebezpečí smrti, těžkých životních podmínkách, nepohodlí a s omezenými výtvarnými prostředky zachytit prchavé okamžiky bojů v první linii, momentky ze života zajatců, pohledy na válečná bojiště, portréty legionářů a jejich strastiplnou cestu zpět do vlasti.
Stal se bystrým pozorovatelem, neúnavným reportérem a obrazovým kronikářem života ruských legií, jehož tvorba dnes představuje jeho osobní svědectví o hrdinství českých vojáků a nabízí prostor pro poznání jejich těžkého života za I. světové války.

Kurátor výstavy: Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.


Jindřich Vlček, Z velkého ústupu

 

Otakar Slavík, obrazy

15. června – 23. září 2018

Paříž krásná a inspirující

22. června – 23. září 2018

12:15 dnes...

19. října 2018 – 27. ledna 2019 

Loader